رمزارز 603
فارکس 165
ارزش بازار 1,155,802,642,756
حجم معاملات 57,159,971,444
دامیننس
BTC: 49%
ETH: 19%
متیک

متیک

رتبه 13

$0.56

5.50%
$0.56
$0.57
ارزش بازار
5,250,569,548
حجم معاملات ۲۴ ساعت گذشته
365,626,794
تولید چرخه
9,299,803,031
تولید کل
10,000,000,000
بیشترین تولید
10,000,000,000


فیوچرز
$7,269,334 | 41.42%
$10,281,934 | 58.58%
نشان‌واره Binance Binance
$4,754,355 | 41.01%
$6,840,155 | 58.99%
نشان‌واره OKX OKX
$651,101 | 40.00%
$976,574 | 60.00%
نشان‌واره Bitget Bitget
$68,371 | 44.01%
$86,984 | 55.99%
نشان‌واره CoinEx CoinEx
$12,112 | 27.58%
$31,802 | 72.42%
نشان‌واره dYdX dYdX
$231,586 | 49.20%
$239,082 | 50.80%
نشان‌واره Bybit Bybit
$862,686 | 36.28%
$1,515,186 | 63.72%
نشان‌واره Huobi Huobi
$83,008 | 39.05%
$129,571 | 60.95%
نشان‌واره Kraken Kraken
$18,731 | 50.18%
$18,599 | 49.82%
نشان‌واره BingX BingX
$587,384 | 56.95%
$443,980 | 43.05%