ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,491,347,882,727
حجم معاملات 117,586,986,195
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $64,978.87
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $64,978.87 1.90% 22,289,301,154 32.61% 1,279,305,940,890 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,172.65 4.03% 10,259,339,539 20.80% 380,944,715,185 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.01% 45,362,171,667 22.03% 109,876,471,847 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $579.50 3.64% 768,601,439 8.48% 86,653,868,497 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $151.86 6.59% 2,636,266,596 24.63% 67,872,069,624 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 4,978,257,641 33.92% 33,955,994,003 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5328 3.49% 1,120,343,215 20.61% 29,370,570,780 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1623 5.96% 1,648,841,419 7.74% 23,359,901,446 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $6.25 0.80% 275,148,345 69.38% 21,682,861,269 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.5035 2.58% 444,415,849 18.02% 17,937,097,385 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002704 18.01% 1,299,158,086 181.82% 15,933,114,255 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $37.71 5.66% 423,257,324 2.30% 14,256,038,379 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $7.18 5.55% 171,756,799 9.54% 10,303,604,411 نمودار ۷ روز گذشته DOT
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $514.36 8.07% 491,219,311 18.72% 10,130,202,932 نمودار ۷ روز گذشته BCH
15 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1110 1.34% 238,660,933 23.81% 9,724,837,070 نمودار ۷ روز گذشته TRX
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $14.87 5.87% 287,559,899 16.90% 8,731,322,115 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7309 7.00% 254,636,994 10.54% 7,231,619,576 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $15.28 3.93% 198,097,575 5.15% 7,072,137,433 نمودار ۷ روز گذشته ICP
19 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.32 9.63% 372,179,500 3.57% 6,730,028,150 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
20 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $85.49 3.20% 341,281,319 6.15% 6,364,269,563 نمودار ۷ روز گذشته LTC