ارز دیجیتال 607 فارکس 174
ارزش بازار 2,535,474,378,556
حجم معاملات 215,385,229,017
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 17%
بیت کوین $65,265.91
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $65,265.91 5.95% 39,517,389,533 79.24% 1,282,099,882,296
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,535.34 4.14% 16,713,050,697 41.48% 424,712,049,629
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.00% 82,154,488,787 23.19% 99,578,811,123
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $422.66 3.63% 1,807,146,124 16.18% 63,205,012,596
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $132.11 4.16% 3,060,882,865 15.29% 58,519,365,109
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6423 4.32% 2,062,074,380 20.56% 35,108,216,118
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.02% 6,873,787,751 27.55% 28,939,563,251
8 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.7947 9.41% 1,205,110,173 18.49% 28,199,707,729
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1687 26.16% 4,967,658,230 74.82% 24,185,173,237
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $43.43 2.67% 509,570,616 29.00% 16,384,436,081
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002719 31.33% 4,098,915,100 8.17% 16,022,143,337
12 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $10.09 11.15% 703,353,196 22.62% 13,021,350,783
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1407 0.43% 331,518,351 8.53% 12,377,027,183
14 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $20.73 2.23% 562,713,748 27.40% 12,169,793,207
15 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $1.11 3.39% 664,643,856 23.25% 10,981,896,655
16 نشان‌واره TONتون TON $2.71 2.43% 56,351,818 22.09% 9,392,792,331
17 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $464.55 3.52% 1,305,436,898 58.36% 9,132,764,098
18 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.52 2.65% 344,704,169 21.81% 7,494,342,845
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $92.22 2.98% 619,913,745 33.35% 6,849,477,971
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.53 3.63% 215,779,176 14.75% 6,219,011,171