ارز دیجیتال 607 فارکس 174
ارزش بازار 2,525,691,242,336
حجم معاملات 210,111,804,004
دامیننس
BTC: 52%
ETH: 17%
بیت کوین $64,907.75
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
581 نشان‌واره CAHمون تروپیکا CAH $26.67 0.61% 560,660 35.36% 59,640,088
582 نشان‌واره HUNTهانت HUNT $0.4720 4.79% 27,375,992 87.47% 59,673,189
583 نشان‌واره CPOOLکلیرپول CPOOL $0.1305 6.05% 2,811,708 53.29% 59,104,600
584 نشان‌واره BELبلا پروتکل BEL $0.9030 9.12% 6,545,404 32.29% 58,692,255
585 نشان‌واره ASMموناکو فن توکن ASM $0.03985 13.46% 18,408,616 2.59% 58,577,570
586 نشان‌واره GHSTاواگوچی GHST $1.11 1.10% 3,057,733 56.58% 58,436,390
587 نشان‌واره KYVEشبکه کی وای وی ای KYVE $0.1152 2.63% 97,508 35.44% 58,171,075
588 نشان‌واره CEEKسی ای ای کی وی آر CEEK $0.07131 8.35% 6,763,005 43.47% 57,455,240
589 نشان‌واره GRSگروئستل کوین GRS $0.6790 4.69% 15,439,336 9.28% 57,416,008
590 نشان‌واره BTCPکنیشین BTCP $23.00 0.16% 2,341 11.37% 56,959,653
591 نشان‌واره MXCمتا ایکس کانکت MXC $0.02154 23.63% 33,320,448 198.21% 56,924,287
592 نشان‌واره LITلایتنتری LIT $1.43 5.76% 10,129,772 41.94% 56,770,215
593 نشان‌واره COREUMکرئوم COREUM $0.1472 1.59% 389,364 79.08% 56,639,660
594 نشان‌واره STOSاستراتوس STOS $1.46 9.05% 714,105 0.75% 56,597,774
595 نشان‌واره LOKAلیگ آو کینگ دامزآرنا LOKA $0.3612 1.74% 6,835,168 47.87% 56,465,741
596 نشان‌واره GFALگیمز فور اِ لیوینگ GFAL $0.03312 3.77% 1,469,586 68.85% 56,135,757
597 نشان‌واره WANون چین WAN $0.2837 5.86% 3,158,929 42.78% 56,067,772
598 نشان‌واره UNIBOTیونی‌بات UNIBOT $55.98 6.09% 6,772,756 29.32% 55,976,383
599 نشان‌واره QUICKکویک سواپ QUICK $0.08812 5.48% 47,574,729 32.26% 53,491,115
600 نشان‌واره MNWشبکه مورفئوس MNW $1.13 3.72% 498,644 26.59% 53,324,889