ارز دیجیتال 617 فارکس 174
ارزش بازار 2,359,561,690,002
حجم معاملات 222,017,444,778
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 16%
بیت کوین $62,595.67
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
542 نشان‌واره CREکری CRE $0.006278 8.85% 3,078,057 16.53% 62,782,692 نمودار ۷ روز گذشته CRE
543 نشان‌واره TRADEپلی ترید TRADE $1.92 18.23% 1,860,951 6.79% 62,685,519 نمودار ۷ روز گذشته TRADE
544 نشان‌واره FXفانکشن ایکس FX $0.1533 3.95% 377,540 18.94% 62,643,476 نمودار ۷ روز گذشته FX
545 نشان‌واره CBKکُباک توکن CBK $0.7533 8.38% 3,499,625 20.60% 62,480,337 نمودار ۷ روز گذشته CBK
546 نشان‌واره FORTHامپلفورس FORTH $4.13 8.86% 2,740,599 15.78% 61,989,321 نمودار ۷ روز گذشته FORTH
547 نشان‌واره COLکلش آف لیلیپوت COL $0.7521 5.97% 101,619 1.00% 61,729,903 نمودار ۷ روز گذشته COL
548 نشان‌واره UQCیوکوئید کوین UQC $6.15 6.39% 609,860 12.64% 61,465,366 نمودار ۷ روز گذشته UQC
549 نشان‌واره AEURانکورد کوینز AEUR $1.06 0.24% 8,771,542 30.10% 60,569,307 نمودار ۷ روز گذشته AEUR
550 نشان‌واره SWEATسوئیت اکونومی SWEAT $0.008993 7.01% 8,643,300 2.14% 60,546,181 نمودار ۷ روز گذشته SWEAT
551 نشان‌واره EWTانرژی وب توکن EWT $2.01 8.02% 1,296,262 18.78% 60,484,388 نمودار ۷ روز گذشته EWT
552 نشان‌واره RENریپابلیک توکن REN $0.06062 7.12% 14,361,433 49.92% 60,564,174 نمودار ۷ روز گذشته REN
553 نشان‌واره vBUSDونوس بی‌یو‌اس‌دی vBUSD $0.02235 0.00% 0 0.00% 60,222,113 نمودار ۷ روز گذشته vBUSD
554 نشان‌واره ARRRپایرت چین ARRR $0.3066 7.36% 193,632 2.49% 60,157,916 نمودار ۷ روز گذشته ARRR
555 نشان‌واره PANDORAپاندورا PANDORA $5,976.53 12.65% 5,846,337 24.25% 59,765,349 نمودار ۷ روز گذشته PANDORA
556 نشان‌واره GODSگادز آنچیند GODS $0.2093 4.97% 3,196,135 63.61% 59,728,095 نمودار ۷ روز گذشته GODS
557 نشان‌واره NUMنامبرز پروتکل NUM $0.09944 11.88% 1,250,603 25.41% 59,619,884 نمودار ۷ روز گذشته NUM
558 نشان‌واره PROPCپراپ چین PROPC $3.51 10.05% 1,202,815 18.79% 59,485,270 نمودار ۷ روز گذشته PROPC
559 نشان‌واره CLVکلور فایننس CLV $0.07407 9.98% 9,859,133 16.02% 59,529,277 نمودار ۷ روز گذشته CLV
560 نشان‌واره NPTنئوپین NPT $0.6718 8.55% 746,475 8.25% 59,170,455 نمودار ۷ روز گذشته NPT
561 نشان‌واره DNTدیستریکت ۰ اکس DNT $0.05859 7.79% 1,550,418 64.33% 58,593,588 نمودار ۷ روز گذشته DNT