ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,488,541,800,752
حجم معاملات 117,624,054,953
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $64,968.87
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
441 نشان‌واره LQTYلیکوئیتی LQTY $1.08 4.53% 26,394,572 5.94% 103,068,695 نمودار ۷ روز گذشته LQTY
442 نشان‌واره SPELLاسپل توکن SPELL $0.0009501 8.05% 9,119,820 4.68% 102,044,488 نمودار ۷ روز گذشته SPELL
443 نشان‌واره CTKشنتو CTK $0.7648 4.65% 2,586,652 31.46% 102,046,264 نمودار ۷ روز گذشته CTK
444 نشان‌واره MBOXام بی او اکس MBOX $0.3247 4.67% 8,382,765 7.86% 101,341,014 نمودار ۷ روز گذشته MBOX
445 نشان‌واره PHBفونیکس گلوبال PHB $2.06 6.74% 14,871,913 2.23% 101,257,548 نمودار ۷ روز گذشته PHB
446 نشان‌واره REIری نتورک REI $0.1062 49.91% 122,643,006 1,816.64% 100,842,506 نمودار ۷ روز گذشته REI
447 نشان‌واره BFCبیفراست BFC $0.07259 4.59% 509,327 34.59% 100,660,159 نمودار ۷ روز گذشته BFC
448 نشان‌واره ERNایترنتی چین ERN $4.86 7.57% 3,581,238 17.07% 100,103,195 نمودار ۷ روز گذشته ERN
449 نشان‌واره XVGورج XVG $0.006005 3.97% 10,885,136 28.12% 99,220,713 نمودار ۷ روز گذشته XVG
450 نشان‌واره LSDال ۷ دکس LSD $2.42 5.42% 1,475,203 31.60% 99,100,017 نمودار ۷ روز گذشته LSD
451 نشان‌واره HTهوبی توکن HT $0.6088 2.22% 803,386 31.39% 98,768,933 نمودار ۷ روز گذشته HT
452 نشان‌واره BANANAبانانا گان BANANA $37.84 7.22% 2,209,592 14.06% 98,148,005 نمودار ۷ روز گذشته BANANA
453 نشان‌واره CPOOLکلیرپول CPOOL $0.2155 18.91% 3,267,759 102.17% 97,619,166 نمودار ۷ روز گذشته CPOOL
454 نشان‌واره MBXماربلکس MBX $0.8242 6.42% 2,090,079 11.65% 97,586,255 نمودار ۷ روز گذشته MBX
455 نشان‌واره OMGاومیسی گو OMG $0.6929 5.13% 14,979,039 3.29% 97,173,382 نمودار ۷ روز گذشته OMG
456 نشان‌واره RACAرادیو کاکا RACA $0.0002741 9.84% 10,733,420 49.55% 96,881,483 نمودار ۷ روز گذشته RACA
457 نشان‌واره NKNان کی ان NKN $0.1279 3.27% 6,689,641 16.24% 96,570,198 نمودار ۷ روز گذشته NKN
458 نشان‌واره RADرادیکل RAD $1.87 6.20% 4,820,291 1.31% 96,387,428 نمودار ۷ روز گذشته RAD
459 نشان‌واره BNTبانکور BNT $0.7333 3.52% 14,444,366 0.37% 95,986,928 نمودار ۷ روز گذشته BNT
460 نشان‌واره FORTفورتا FORT $0.2432 8.83% 1,354,213 14.04% 94,475,463 نمودار ۷ روز گذشته FORT