counter statistics
ارز دیجیتال 607 فارکس 174
ارزش بازار 2,392,517,098,631
حجم معاملات 157,561,914,097
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 17%
بیت کوین $64,609.71
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
ترس و طمع

65
دیروز
28
هفته پیش
71
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$173,643,681 | 47.18%
$194,394,340 | 52.82%
قیمت
$64,609.71

تغییرات
0.81%
بیشترین قیمت
$66,045.39

کمترین قیمت
$63,994.12
ارزش بازار
1,274,558,420,689.10

دامیننس
53.87%
حجم کل
34,417,223,301.64

تغییرات حجم
19.10%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $64,609.71 0.81% 34,417,223,302 19.10% 1,274,558,420,689 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,416.00 1.68% 17,433,282,938 17.32% 410,675,204,730 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.03% 64,182,896,749 18.32% 113,241,063,398 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $572.27 1.04% 1,768,182,221 16.28% 84,456,433,537 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $156.87 3.15% 2,363,919,491 24.32% 72,812,364,677 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6152 5.45% 3,404,876,412 1.13% 34,332,525,568 نمودار ۷ روز گذشته XRP
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.00% 6,940,920,368 15.24% 33,798,861,535 نمودار ۷ روز گذشته USDC
8 نشان‌واره TONتون TON $7.17 2.57% 243,231,029 15.71% 18,005,289,625 نمودار ۷ روز گذشته TON
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1230 2.16% 756,450,197 29.28% 17,855,714,360 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4426 0.31% 389,287,998 22.98% 15,882,243,459 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1340 0.13% 292,286,886 35.87% 11,673,103,476 نمودار ۷ روز گذشته TRX
12 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00001878 3.73% 435,573,762 43.98% 11,068,516,500 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
13 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $27.89 1.17% 367,868,329 26.24% 11,008,261,040 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.37 0.16% 188,027,385 20.80% 9,165,043,671 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.98 2.51% 315,870,875 22.96% 8,503,566,622 نمودار ۷ روز گذشته LINK
16 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $378.26 3.29% 332,199,949 18.96% 7,464,611,741 نمودار ۷ روز گذشته BCH
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.21 0.45% 367,790,545 31.32% 6,852,691,045 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.5531 0.87% 249,012,535 17.94% 5,474,799,516 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $72.48 1.10% 297,297,592 26.54% 5,418,994,710 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره DAIدای DAI $1.0000 0.01% 117,405,745 42.37% 5,347,866,366 نمودار ۷ روز گذشته DAI
فارکس
14 ساعت پیش