رمزارز 603
فارکس 165
ارزش بازار 1,155,698,626,200
حجم معاملات 57,909,338,488
دامیننس
BTC: 49%
ETH: 19%
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
161 نشان‌واره OSMOاوسموسیس OSMO $0.32 1.64% 4,335,003 77.97% 156,717,898
162 نشان‌واره ONTآنتولوژی ONT $0.18 2.34% 5,926,469 8.94% 154,331,209
163 نشان‌واره HIVEهایو HIVE $0.31 1.45% 1,404,519 10.29% 153,590,902
164 نشان‌واره ILVایلوویوم ILV $42 3.85% 4,394,380 9.82% 149,939,812
165 نشان‌واره ETHWاتریوم POW ETHW $1.4 3.67% 4,671,279 12.27% 149,654,653
166 نشان‌واره WAXPواکس WAXP $0.044 0.50% 17,717,002 77.12% 148,799,637
167 نشان‌واره MCمریت سیرکل MC $0.34 4.35% 4,770,875 87.31% 148,566,879
168 نشان‌واره SUSHIسوشی SUSHI $0.62 2.25% 11,757,156 56.82% 143,213,146
169 نشان‌واره IOSTآی او اس تی IOST $0.0076 2.42% 6,590,081 16.68% 142,855,667
170 نشان‌واره AXLاکسلار AXL $0.34 0.19% 19,535,359 4.46% 140,606,741
171 نشان‌واره ONEهارمونی ONE $0.010 4.18% 7,035,556 46.98% 137,729,933
172 نشان‌واره MAGICمجیک MAGIC $0.57 4.49% 32,334,519 60.28% 136,113,159
173 نشان‌واره TOMOتوموچین TOMO $1.4 4.21% 8,704,340 6.06% 131,580,196
174 نشان‌واره USTCترا کلاسیک یو اس دی USTC $0.013 1.11% 4,051,168 9.36% 127,139,947
175 نشان‌واره KDAکادنا KDA $0.49 1.98% 1,690,156 18.67% 122,394,110
176 نشان‌واره KNCکایبر نتورک KNC $0.71 4.94% 20,878,993 61.75% 121,114,840
177 نشان‌واره CKBنروس نتورک CKB $0.0028 0.69% 1,566,442 32.49% 120,361,159
178 نشان‌واره CFGسانتریفیوژ CFG $0.33 6.29% 267,758 40.34% 118,976,476
179 نشان‌واره STPTاس تی پی نتورک STPT $0.061 6.33% 21,925,618 44.08% 118,759,789
180 نشان‌واره ZENهاریزن ZEN $8.3 6.45% 6,898,708 63.78% 117,912,535