رمزارز 603
فارکس 165
ارزش بازار 1,157,739,542,505
حجم معاملات 57,841,294,563
دامیننس
BTC: 49%
ETH: 19%
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
141 نشان‌واره AKTشبکه آکاش AKT $0.86 4.58% 889,380 21.28% 187,469,673
142 نشان‌واره GLMگولم GLM $0.19 0.87% 3,450,843 34.38% 186,265,906
143 نشان‌واره HOTهولو HOT $0.0011 2.84% 10,378,186 39.00% 183,937,569
144 نشان‌واره YFIیرن فایننس YFI $5,542 5.37% 20,238,741 78.13% 183,904,144
145 نشان‌واره WAVESویوز WAVES $1.6 2.35% 25,992,140 32.64% 182,644,002
146 نشان‌واره BALبالانسر BAL $3.5 4.70% 4,617,668 23.57% 182,036,977
147 نشان‌واره Tترشولد T $0.020 5.46% 17,286,174 384.81% 179,316,045
148 نشان‌واره GLMRمون بیم GLMR $0.23 0.38% 14,055,171 0.18% 176,442,262
149 نشان‌واره ICXآیکون ICX $0.18 1.43% 2,784,836 7.19% 175,990,219
150 نشان‌واره JASMYجاسمی کوین JASMY $0.0036 2.30% 22,092,313 31.47% 174,808,979
151 نشان‌واره SCسیاکوین SC $0.0031 0.28% 5,451,805 24.36% 173,885,306
152 نشان‌واره AUDIOآدیوس AUDIO $0.15 2.71% 3,855,669 72.67% 172,989,528
153 نشان‌واره IOTXآیوتکس IOTX $0.018 17.34% 34,159,901 1,782.27% 172,772,030
154 نشان‌واره SXPسوایپ SXP $0.30 2.73% 10,665,325 72.24% 172,177,836
155 نشان‌واره SSVاس اس وی توکن SSV $17 4.87% 6,212,540 70.58% 171,920,791
156 نشان‌واره KSMکوساما KSM $20 3.18% 6,697,431 13.93% 168,109,894
157 نشان‌واره ZRXزیرو اکس ZRX $0.20 2.41% 8,911,546 24.82% 166,803,160
158 نشان‌واره BICOبایکونومی BICO $0.25 1.04% 6,931,874 35.62% 164,999,687
159 نشان‌واره LOOMلوم نتورک LOOM $0.13 0.10% 82,347,710 20.95% 162,694,829
160 نشان‌واره BANDباند پروتکل BAND $1.2 3.88% 7,075,037 40.70% 159,931,175