ارز دیجیتال 607 فارکس 174
ارزش بازار 2,525,401,240,503
حجم معاملات 219,890,374,834
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 17%
بیت کوین $65,157.63
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
141 نشان‌واره MEMEمیم کوین MEME $0.05300 34.02% 814,408,797 148.02% 563,345,924
142 نشان‌واره GMXجی ام ایکس GMX $58.57 1.91% 43,172,460 38.08% 555,496,317
143 نشان‌واره CSPRکاسپر CSPR $0.04624 3.51% 19,561,317 0.00% 547,368,972
144 نشان‌واره METISمتیس دائو METIS $104.26 3.69% 34,353,890 15.18% 547,406,179
145 نشان‌واره SCسیاکوین SC $0.009636 0.20% 46,110,527 34.74% 544,679,618
146 نشان‌واره ZECزی کش ZEC $32.56 1.01% 102,087,690 3.11% 531,594,315
147 نشان‌واره TFUELتتافیول TFUEL $0.08203 2.97% 172,980,594 104.32% 530,634,642
148 نشان‌واره ZETAزتاچین ZETA $2.19 3.23% 56,853,720 12.10% 518,442,310
149 نشان‌واره XAUtتتر گلد XAUt $2,081.86 0.13% 3,875,494 34.83% 513,229,156
150 نشان‌واره GTگیت توکن GT $5.30 2.12% 2,573,060 17.70% 511,326,708
151 نشان‌واره XCHچیا نتورک XCH $50.71 0.18% 13,570,197 69.46% 510,192,098
152 نشان‌واره GASگَس GAS $7.61 5.79% 87,546,108 51.85% 509,096,611
153 نشان‌واره TRACاوریجین تریل TRAC $1.25 2.33% 3,457,589 14.51% 504,880,770
154 نشان‌واره ELFای اِلف ELF $0.7027 0.31% 32,022,975 54.12% 502,798,162
155 نشان‌واره BATبیسیک اتنشن BAT $0.3305 6.29% 49,540,228 58.53% 492,528,211
156 نشان‌واره XRDرادیکس XRD $0.04556 1.24% 5,014,281 12.36% 473,296,329
157 نشان‌واره MASKماسک نتورک MASK $4.88 4.49% 272,853,458 44.96% 468,961,727
158 نشان‌واره KSMکوساما KSM $55.04 5.54% 51,050,304 8.93% 466,153,411
159 نشان‌واره CVXکانوکس فایننس CVX $4.95 0.19% 12,433,348 3.41% 465,522,085
160 نشان‌واره LRCلوپرینگ LRC $0.3378 5.37% 87,240,160 21.35% 461,707,085