ارز دیجیتال 607 فارکس 174
ارزش بازار 2,401,399,933,959
حجم معاملات 180,010,441,323
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 16%
بیت کوین $63,546.69

میم کوین

# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1552 1.35% 2,072,212,956 39.44% 22,337,028,314 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
12 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002246 2.87% 846,184,552 6.46% 13,234,515,732 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
42 نشان‌واره WIFداگ ویف هت WIF $2.64 1.83% 580,979,971 31.61% 2,633,400,554 نمودار ۷ روز گذشته WIF
47 نشان‌واره PEPEپپه PEPE $0.000005292 3.89% 722,440,009 11.46% 2,226,474,546 نمودار ۷ روز گذشته PEPE
63 نشان‌واره FLOKIفلوکی FLOKI $0.0001410 1.23% 176,449,256 14.81% 1,348,914,122 نمودار ۷ روز گذشته FLOKI
85 نشان‌واره BONKبونک BONK $0.00001464 0.25% 106,110,850 27.84% 954,656,923 نمودار ۷ روز گذشته BONK
120 نشان‌واره MEWکت این ا داگز ورلد MEW $0.006368 26.18% 320,333,631 32.56% 566,083,411 نمودار ۷ روز گذشته MEW
136 نشان‌واره BOMEبوک آو میم BOME $0.008596 1.80% 252,099,766 19.02% 474,491,743 نمودار ۷ روز گذشته BOME
189 نشان‌واره MEMEمیم کوین MEME $0.02677 1.88% 52,402,624 22.44% 317,894,343 نمودار ۷ روز گذشته MEME
218 نشان‌واره BRETTبرت BRETT $0.06242 1.85% 19,278,029 8.44% 534,023,751 نمودار ۷ روز گذشته BRETT
219 نشان‌واره PUPSپاپس (اردینالز) PUPS $62.56 21.56% 6,748,724 26.87% 486,070,948 نمودار ۷ روز گذشته PUPS
220 نشان‌واره DEGENدجن (بیس) DEGEN $0.02816 12.01% 62,414,881 6.58% 399,294,603 نمودار ۷ روز گذشته DEGEN
241 نشان‌واره BabyDogeبیبی دوج BabyDoge $0.000000001700 2.32% 4,041,280 50.74% 240,281,626 نمودار ۷ روز گذشته BabyDoge
243 نشان‌واره TRUMPماگا TRUMP $5.61 23.03% 6,021,321 56.53% 235,857,210 نمودار ۷ روز گذشته TRUMP
266 نشان‌واره SLERFاسلرف SLERF $0.4080 12.68% 125,263,949 24.92% 203,977,139 نمودار ۷ روز گذشته SLERF
278 نشان‌واره MOGماگ کوین MOG $0.0000005003 12.59% 5,212,612 5.33% 195,400,524 نمودار ۷ روز گذشته MOG
300 نشان‌واره COQکاک اینو COQ $0.000002507 4.03% 7,718,868 6.68% 174,049,668 نمودار ۷ روز گذشته COQ
305 نشان‌واره TOSHIتوشی TOSHI $0.0004137 1.00% 3,272,387 15.33% 168,815,614 نمودار ۷ روز گذشته TOSHI
335 نشان‌واره WENون WEN $0.0002017 0.92% 43,039,407 17.14% 146,814,477 نمودار ۷ روز گذشته WEN
348 نشان‌واره BONEبون شیباسواپ BONE $0.5990 2.12% 7,432,832 29.30% 137,719,427 نمودار ۷ روز گذشته BONE