ارز دیجیتال 616 فارکس 174
ارزش بازار 2,368,324,699,434
حجم معاملات 214,310,676,622
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 16%
بیت کوین $61,844.43
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
21 نشان‌واره DAIدای DAI $1.00 0.01% 522,951,098 2.28% 5,348,856,676 نمودار ۷ روز گذشته DAI
22 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $4.94 13.72% 680,290,042 17.58% 5,268,873,005 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
23 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $7.03 10.54% 234,926,107 16.35% 4,211,863,161 نمودار ۷ روز گذشته UNI
24 نشان‌واره FDUSDفرست دیجیتال USD FDUSD $0.9994 0.28% 9,496,984,192 0.84% 3,976,249,090 نمودار ۷ روز گذشته FDUSD
25 نشان‌واره ETCاتریوم کلاسیک ETC $25.78 7.44% 334,158,058 26.17% 3,778,644,505 نمودار ۷ روز گذشته ETC
26 نشان‌واره APTاپتوس APT $8.78 10.62% 245,018,114 9.62% 3,729,599,070 نمودار ۷ روز گذشته APT
27 نشان‌واره OKBاو کی بی OKB $59.56 7.64% 50,825,691 367.72% 3,573,443,707 نمودار ۷ روز گذشته OKB
28 نشان‌واره MNTمانتل MNT $1.09 8.02% 87,281,822 15.42% 3,556,940,164 نمودار ۷ روز گذشته MNT
29 نشان‌واره STXاستکس STX $2.40 13.40% 154,707,068 22.09% 3,491,085,482 نمودار ۷ روز گذشته STX
30 نشان‌واره CROکرونوس CRO $0.1227 11.21% 21,584,889 24.51% 3,260,607,114 نمودار ۷ روز گذشته CRO
31 نشان‌واره TAOبیتنسور TAO $486.17 14.65% 70,267,216 48.74% 3,210,495,404 نمودار ۷ روز گذشته TAO
32 نشان‌واره FILفایل کوین FIL $5.85 9.01% 370,580,801 12.49% 3,152,875,894 نمودار ۷ روز گذشته FIL
33 نشان‌واره RNDRرندر توکن RNDR $8.17 12.46% 385,292,948 3.53% 3,120,795,922 نمودار ۷ روز گذشته RNDR
34 نشان‌واره ATOMکاسموس ATOM $7.90 8.92% 384,705,347 3.02% 3,087,432,209 نمودار ۷ روز گذشته ATOM
35 نشان‌واره XLMاستلار XLM $0.1058 6.47% 136,224,752 19.89% 3,056,665,976 نمودار ۷ روز گذشته XLM
36 نشان‌واره ARBآربیتروم ARB $1.11 11.24% 563,213,805 20.82% 2,944,443,792 نمودار ۷ روز گذشته ARB
37 نشان‌واره MKRمیکر MKR $3,089.99 3.68% 149,337,937 14.85% 2,857,344,374 نمودار ۷ روز گذشته MKR
38 نشان‌واره VETوی چین VET $0.03872 15.09% 146,167,177 31.22% 2,815,332,528 نمودار ۷ روز گذشته VET
39 نشان‌واره HBARهدرا هشگراف HBAR $0.07774 10.21% 76,842,550 17.06% 2,777,965,354 نمودار ۷ روز گذشته HBAR
40 نشان‌واره IMXامیوتبل اکس IMX $1.89 16.45% 103,076,737 28.47% 2,691,972,286 نمودار ۷ روز گذشته IMX